کتایون ریاحی، محمود شهریاری، وریا غفوری، هنگامه قاضیانی، پرویز برومند و... آزاد شدند

;