گندِ امروز، وحشتِ بزرگ، تلاش برای متوسط‌سازی، و دست‌بردن در ذوق و تاریخ.../ فهرست بهترین فیلم‌های تاریخِ سینمای منتقدان در رای‌گیری کلاسیکِ ده‌ساله‌ی "سایت اند ساوند" اعلام شده و تلاش برای تثبیت گرایش‌های ایدئولوژیک سال‌های اخیر، به‌ مکافاتِ تکرارِ بدون خلاقیتِ نام‌های همیشگی اضافه شده است/ فهرستی که در آن، هیچ فیلمی از هاکس، ملویل، لین، آلتمن، کاپرا، جرج روی هیل، پکین‌پا، وایلر، مینه‌لی، مک‌کری، مامولیان، رومر، لوبیچ، هیوستن، فولر، زینه‌من، روگ، ایستوود، ییتس، تارانتینو، تورنور، کوبایاشی، مان‌ها، اشبی، کاستر، سیگل، پولانسکی، بکر، شینودا، پل تامس اندرسن، پولانسکی، کارنه، ناروسه، پره‌مینجر، استرجس‌ها وجود ندارد؛ یک دانه فورد، آنتونیونی، ویسکونتی و لیونه بیش‌تر نداریم، اما انیس واردا سه تا فیلم دارد، فیلم سیلن سیاما به‌عنوانِ سی‌امین اثرِ بزرگِ تاریخ سینما انتخاب شده، مهتاب بری جنکینز، شصتمی است، جردن پیلی نودوپنجمین فیلم بزرگ تاریخ سینما را ساخته، باربارا لودن صاحب چهل‌وپنج‌مین فیلم است اما ژنرالِ کیتن، را به‌عنوان فیلم نودو پنج‌ام انتخاب کرده‌اند، و جای خاطرات یک قتلِ بونگ جون-هو، پاراسایت را گذاشته‌اند!/ فهرست کاملِ صد فیلم را که در ساعات اخیر اعلام شده، مثل همیشه در "کافه سینما" بخوانید، و نظرتان را بنویسید

گندِ امروز، وحشتِ بزرگ، تلاش برای متوسط‌سازی، و دست‌بردن در ذوق و تاریخ.../ فهرست بهترین فیلم‌های تاریخِ سینمای منتقدان در رای‌گیری کلاسیکِ ده‌ساله‌ی "سایت اند ساوند" اعلام شده و تلاش برای تثبیت گرایش‌های ایدئولوژیک سال‌های اخیر، به‌ مکافاتِ تکرارِ بدون خلاقیتِ نام‌های همیشگی اضافه شده است/ فهرستی که در آن، هیچ فیلمی از هاکس، ملویل، لین، آلتمن، کاپرا، جرج روی هیل، پکین‌پا، وایلر، مینه‌لی، مک‌کری، مامولیان، رومر، لوبیچ، هیوستن، فولر، زینه‌من، روگ، ایستوود، ییتس، تارانتینو، تورنور، کوبایاشی، مان‌ها، اشبی، کاستر، سیگل، پولانسکی، بکر، شینودا، پل تامس اندرسن، پولانسکی، کارنه، ناروسه، پره‌مینجر، استرجس‌ها وجود ندارد؛ یک دانه فورد، آنتونیونی، ویسکونتی و لیونه بیش‌تر نداریم، اما انیس واردا سه تا فیلم دارد، فیلم سیلن سیاما به‌عنوانِ سی‌امین اثرِ بزرگِ تاریخ سینما انتخاب شده، مهتاب بری جنکینز، شصتمی است، جردن پیلی نودوپنجمین فیلم بزرگ تاریخ سینما را ساخته، باربارا لودن صاحب چهل‌وپنج‌مین فیلم است اما ژنرالِ کیتن، را به‌عنوان فیلم نودو پنج‌ام انتخاب کرده‌اند، و جای خاطرات یک قتلِ بونگ جون-هو، پاراسایت را گذاشته‌اند!/ فهرست کاملِ صد فیلم را که در ساعات اخیر اعلام شده، مثل همیشه در "کافه سینما" بخوانید، و نظرتان را بنویسید

گندِ امروز، وحشتِ بزرگ، تلاش برای متوسط‌سازی، و دست‌بردن در ذوق و تاریخ.../ فهرست بهترین فیلم‌های تاریخِ سینمای منتقدان در رای‌گیری کلاسیکِ ده‌ساله‌ی

- عکس هم که متعلق به‌یکی از بزرگ‌ترین آثار تاریخ سینماست، به‌نمایندگی از همه‌ی شاه‌کارهایی که البته در فهرست نیستند... [نظرِ علاقه‌مندان سینما در بخش کامنت‌ها، به‌روز می‌شود.][گندِ امروز، وحشتِ بزرگ، تلاش برای متوسط‌سازی، و دست‌بردن در ذوق و تاریخ.../ فهرست بهترین فیلم‌های تاریخِ سینمای منتقدان در رای‌گیری کلاسیکِ ده‌ساله‌ی "سایت اند ساوند" اعلام شده و تلاش برای تثبیت گرایش‌های ایدئولوژیک سال‌های اخیر، به‌ مکافاتِ تکرارِ بدون خلاقیتِ نام‌های همیشگی اضافه شده است/ فهرستی که در آن، هیچ فیلمی از هاکس، ملویل، لین، آلتمن، کاپرا، جرج روی هیل، پکین‌پا، وایلر، مینه‌لی، مک‌کری، مامولیان، رومر، لوبیچ، هیوستن، فولر، زینه‌من، روگ، ایستوود، ییتس، تارانتینو، تورنور، کوبایاشی، مان‌ها، اشبی، کاستر، سیگل، پولانسکی، بکر، شینودا، پل تامس اندرسن، پولانسکی، کارنه، ناروسه، پره‌مینجر، استرجس‌ها وجود ندارد؛ یک دانه فورد، آنتونیونی، ویسکونتی و لیونه بیش‌تر نداریم، اما انیس واردا سه تا فیلم دارد، فیلم سیلن سیاما به‌عنوانِ سی‌امین اثرِ بزرگِ تاریخ سینما انتخاب شده، مهتاب بری جنکینز، شصتمین است، جردن پیلی نودوپنجمین فیلم بزرگ تاریخ سینما را ساخته، باربارا لودن صاحب چهل‌وپنج‌مین فیلم است اما ژنرالِ کیتن، را به‌عنوان فیلم نودو پنج‌ام انتخاب کرده‌اند، و جای خاطرات یک قتلِ بونگ جون-هو، پاراسایت را گذاشته‌اند!/ فهرست کاملِ صد فیلم را که در ساعات اخیر اعلام شده، مثل همیشه در "کافه سینما" بخوانید]برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;