«به‌نظر جعلی می‌رسد، مثل وقتی که کسی دستش را روی ترازو بگذارد...»/ واکنشِ تندِ پل شریدر ["راننده تاکسی"، "یاکوزا" و "گاو خشمگین"]، به‌فهرست تازه‌ی بهترین‌های منتقدان بین‌الملی در سایت‌اندساند؛ که در آن، جردن پیلی؛ جای آقایان دیوید لین و هاوارد هاکس و ژان پیر ملویل و فرانک کاپرا و استیون اسپیلبرگ را گرفته است!

;