هنگامه قاضیانی، بازیگر فیلم‌های رضا میرکریمی و دفاع مقدس هم تصویر بدون حجاب‌اش را، در خیابان منتشر کرد

;